قالب بندی متن در Html

قالب بندی متن در Html

قالب بندی متن در Html

باسلام خدمت دوستان وکاربران عزیز در این مقاله می خواهیم در مورد قالب بندی متن ها یا TextFormetting در HTML صحبت کنیم که باعث می شوند ما متن ها وپاراگراف های خود را به صورت دلخواه درست کنیم.گ

قالب بندی متن در Html

ازتگ های سرفصلHeading برای تیتر یا عنوان سایت استفاده می شود یا حتما در بعضی از سایت های دیده اید که تیتر یا عنوانی را با فونت بزرگ  و یا دربعضی سایت ها آن را بافونت ریز نوشته اند.درسایت های که تیتر را بافونت بزرگ نوشته اند این متن یا متن از اهمیت بیشتری برخوردار است و در سایت های که متن را بافونت ریز نوشته اند  آن متن از اهمیت کمتری برخوردار است برای مثال به کد زیر توجه کنید:
<h1/> متن تستی بزرگ<h1>
<h2/> متن تستی<h2>
<h3/> متن تستی<h3>
<h4/> متن تستی<h4>
<h5/> متن تستی<h5>

<h6/> متن تستی<h6>
خروجی کدبالا به این ترتیب است:

متن تستی بزرگ
متن تستی
متن تستی
متن تستی
متن تستی
متن تستی

در HTML متن های مهم در در تگ h1 قرار می دهند و مهمترین مطلب این است که در HTML فقط از یک h1 از دو h2 و بقیه در به صورت دلخواه استفاده کنید چون این عمل برای سئو نیز مناسب می باشد.


HTML از عناصر <b> و یا <i> برای قالب بندی خروجی متن های مانند متن های کلاسیک ویا ضخیم استفاده می کند.
در HTML برای قالب بندی متن های خاصی عناصر مختلفی وجوددارد برای مثال:
 
ازاین تگ برای پررنگ کردن متنی یا کلمه ای استفاده می شود: <b>
 
ازاین تگ برای مشخص کردن متنی یا کلمه ای مهم استفاده می شود:<strong>
 
ازاین تگ برای نمایش متن یا کلمه ای به صورت کلاسیک استفاده می شود: <i>

ازاین تگ برای نمایش متن یا کلمه ای به صورت برجسته استفاده می شود: <em>

ازاین تگ برای نمایش متن یا کلمه ای به صورت مشخص شده استفاده می شود: <mark>

ازاین تگ برای نمایش متن یا کلمه ای به صورت متن کوچک استفاده می شود: <small>

ازاین تگ برای نمایش متن یا کلمه ای به صورت حذف شده استفاده می شود: <del>

زاین تگ برای نمایش متن یا کلمه ای به صورت متن درج استفاده می شود: <ins>

ازاین تگ برای قرار دادن کلمه ای به زیر متن یا کلمه ای استفاده می شود: <sub>


ازاین تگ برای قرار دادن کلمه ای به زیر متن یا کلمه ای استفاده می شود: <sup>