تگ های جدید در Html5

تگ های جدید در Html5

تگ های جدید در Html5

ویژگی‌های جدید  در html5
تگ‌های معنایی جدید مثل <header>,<footer>,<article>,<section>
ویژگی‌های جدید در اجزای فرم مثل شماره ، تاریخ ، ساعت ، تقویم و مشخص کردن محدود
تگ‌های گرافیک جدید مثل : <svg> , <canvas>
تگ‌های جدید مولتی‌مدیا مثل : <audio> , <video>
Html5 اجرای درستی در مرورگرهای قدیمی دارد و تمامی مرورگرها از HTML5 پشتیبانی می‌کنند.
تگ‌های جدید در html5
در زیر فهرستی از تگ‌های جدید به همراه کارایی تگ برای شما آماده‌شده است.
تگ
در Html5 برای ساختار بهتر متن تگ‌های جدید ارائه کرده است :
<article>
جهت تعریف مقاله در محتوا
<aside>
مطالب را جدا از محتوای صفحه تعریف می‌کند
<deatails>
جزئیات بیشتری را که کاربر می‌تواند مشاهده یا پنهان کند تعریف می‌کند.
<dialog>
یک کادر محاوره یا پنجره را تعریف می‌کند
<figure>
محتوای موجود در خود را تعریف می‌کند
<footer>
جهت معرفی قسمت فوتر سایت
<header>
مشخص کردن قسمت هدر سایت
<main>
محتوای اصلی سند در این قسمت تعریف می‌شود.
<mark>
قسمتی از متن را مارک یا برجسته می‌کند
<nav>
 لینک‌های ناوبری را تعریف می‌کند.
<progress>
نمایش دهند درصد پیشرفت.
<secrion>
یک بخش را در یک سند تعریف می‌کند.
<time>
یک تاریخ/زمان را تعریف می‌کند.
تگ های مدیا
تگ‌های مدیا جدید در Html5
<audio>
جهت تعریف یک‌ صدا
<embed>
جهت اجرای یک فایل خارجی غیر Html
<source>
جهت مشخص کردن منبع فایل چندرسانه‌ای
<video>
جهت تعریف ویدئو و فیلم
 
عناصر معنایی در Html5
در عناصر معنایی که در Html5 معرفی‌شده ، به این معنی است که شما هنگام تعریف این تگ‌های معنایی درواقع دارید تگ‌های خودتون رو همراه بامعنی اون تگ معرفی می‌کنید.یک عنصر معنایی به‌وضوح معنای خود را به مرورگر و توسعه‌دهنده نشان می‌دهد.
نمونه از تگ‌های غیر معنایی <div><span> که درباره محتویات صفحه چیزی نمی‌گویند.
اما مثال عناصر معنایی مانند <form>,<article>  به‌وضوح محتوای صفحه در آن تعریف می‌شود.
تمامی Browser ها از تگ‌های معنایی ساپورت می‌کنند.
ساپورت بروزر ها
Html چیست؟
قالب Html
ReadMore